Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbSprawy osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Moduł I Obszar A Zadanie nr 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elememtów
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elememtów
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elememtów
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych.
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elekktrycznego do wózka ręcznego
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością
Moduł 1 Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się
Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij