Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbDziałalność gospodarcza

Składanie wniosków CEIDG-1 o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Składanie wniosków CEIDG-1 o dokonanie zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Składanie wniosków CEIDG-1 o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Składanie wniosków CEIDG-1 o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Składanie wniosków CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola
Udzielanie informacji ustnych i pisemnych o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola do dnia migracji wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane na terenie miasta Opola, w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij