Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbNieruchomości Skarbu Państwa

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz innych osób prawnych - użytkowanie, służebność
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych
Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
Prowadzenie postępowań ograniczających, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości, tj. udzielanie zezwolenia na budowę i zakładanie urządzeń technicznych, na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i prawnych
Przejmowanie gruntów Skarbu Państwa, nieruchomości w trybie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa (niestanowiących drogi) w użytkowanie, użyczenie, dzierżawę, najem
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przyznawanie 50-procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości osób fizycznych przejęte pod drogi publiczne
Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów KPA oraz innych ustaw
Wywłaszczanie nieruchomości
Zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego
Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij