Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbOchrona środowiska

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydawanie decyzji o zmianie pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Wydawanie kart wędkarskich
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB, pozostałe)
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
Wydawanie zezwoleń na hodowlę, utrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańca/mieszańców
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
Dotacje celowe z budżetu Miasta Opola na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"
Wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta Opola działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Wyrażenie zgody właścicielskiej na usuwanie drzew lub krzewów
Cechowanie drewna i wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Wydawanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij