Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbOświata, edukacja

Zgłoszenie i wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
Wydanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Zgłoszenie dot. wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Opola
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Opola
Wydanie decyzji w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków oraz dowóz uczniów z dzielnicy Brzezie do szkół w Dobrzeniu Wielkim
Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnoprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków
Spełnianie obowiązku nauki przez młodzież 16-18 lat
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij