Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole, Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbGospodarka nieruchomościami

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
Dzierżawa gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych
Prawo pierwokupu nieruchomości
Użyczenie gruntów gminnych
Wykupy gruntów, przejmowanie gruntów i nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Wyrażanie zgody na zabudowę w granicy działki gminnej
Zezwolenie na czasowe zajęcie gruntu
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, użytkowanie, służebność
Dzierżawa rolna
Przekazywanie gruntów związkowi działkowców
Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie lub na własność na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i organizacji spółdzielczych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe
Sprzedaż garaży na rzecz najemców
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych
Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Sprzedaż na rzecz najemców budynków i lokali mieszkalnych
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poszerzenie nieruchomości posiadanych
Sprzedaż wolnych garaży w drodze przetargu
Sprzedaż wolnych nieruchomości lokalowych i budynkowych w drodze przetargu
Wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżeń ustanowionych przez Gminę Opole
Zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Postępowania w sprawie rozpatrywania wniosków dotyczacych roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.
Wykupy gruntów, przejmowanie gruntów i nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Procedura związana z wypłatą odszkodowań z art. 98 ust. 1
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij