Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społeczej

Symbol wydziału: PS
Nazwa: Wydział Polityki Społeczej
Telefon: (77) 443 57 58 Faks: (77) 44 28 516
E-Mail: urzad@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osoby z niepełnosprawnością
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.
Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Moduł 1 Obszar A Zadanie nr 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elememtów
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elememtów
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elememtów
Moduł 1 Obszar B Zadanie nr 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
Moduł 1 Obszar C Zadanie nr 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elekktrycznego do wózka ręcznego
Moduł 1 Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł I Obszar A Zadanie nr 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Objęcie leczeniem odwykowym
Obszar B2 Pomoc w zakupie urządzenia lektorskiego
Obszar B3 Pomoc w zakupie urządzenia brajlowskiego
Usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych -mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się
Wniosek o wydanie Karty "Opolska Rodzina" w ramach Programu ,,Opolska Rodzina" na lata 2019-2029
Wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką lub rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij