Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol wydziału: BNSP
Nazwa: Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
Telefon: 77 44 38 714 Faks: 77 44 61 041
E-Mail: urzad@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-082 Opole, ul. Piastowska 17
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Darowizny
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz innych osób prawnych - użytkowanie, służebność
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych
Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
Prowadzenie postępowań ograniczających, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości, tj. udzielanie zezwolenia na budowę i zakładanie urządzeń technicznych, na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i prawnych
Przejmowanie gruntów Skarbu Państwa, nieruchomości w trybie przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw
Przekazywanie gruntów na cele szczególne
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa (niestanowiących drogi) w użytkowanie, użyczenie, dzierżawę, najem
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Przyznawanie 50-procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Przyznawanie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Przyznawanie bonifikaty w wysokości 50-procent od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w wyniku wpisania nieruchomości do rejestru zabytków
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości osób fizycznych przejęte pod drogi publiczne
Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów KPA oraz innych ustaw
Wywłaszczanie nieruchomości
Zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego
Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij