Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Geodezji i Kartografii

Symbol wydziału: GiK
Nazwa: Wydział Geodezji i Kartografii
Telefon: (77) 451 18 29 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-037 Opole, pl. Wolności 7/8
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Nadawanie numeru porządkowego
Nazewnictwo ulic i placów publicznych oraz dróg wewnętrznych
Obsługa prac geodezyjnych
Podział nieruchomości nie wymagający opinii o możliwości przeprowadzenia podziału
Podział nieruchomości wymagający opinii o możliwości przeprowadzenia podziału
Rozgraniczanie nieruchomości
Udostępnianie danych inwestorom z powiatowego zasobu geod. i kart. w formacie GML
Udostępnianie danych komornikom sądowym
Udostępnianie danych z rejestru cen nieruchomości
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (map i innych materiałów)
Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków zgłoszonej stosownie do ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników
Wydawanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
Wydawanie zaświadczeń na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij