Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Symbol wydziału: GN
Nazwa: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: (77) 451 19 28 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-037 Opole, pl. Wolności 7/8
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Dzierżawa gruntów gminnych zabudowanych i niezabudowanych
Dzierżawa rolna
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, użytkowanie, służebność
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym
Postępowania w sprawie rozpatrywania wniosków dotyczacych roszczeń związanych ze skutkami uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.
Prawo pierwokupu nieruchomości
Procedura związana z wypłatą odszkodowań z art. 98 ust. 1
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych od przedsiębiorstw państwowych
Przekazywanie gruntów na rzecz innych jednostek prawnych i organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń itd.
Przekazywanie gruntów związkowi działkowców
Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie lub na własność na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i organizacji spółdzielczych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych
Sprzedaż garaży na rzecz najemców
Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu
Sprzedaż na rzecz najemców budynków i lokali mieszkalnych
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poszerzenie nieruchomości posiadanych
Sprzedaż wolnych garaży w drodze przetargu
Sprzedaż wolnych nieruchomości lokalowych i budynkowych w drodze przetargu
Udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
Użyczenie gruntów gminnych
Wykreślenie z księgi wieczystej ostrzeżeń ustanowionych przez Gminę Opole
Wykupy gruntów, przejmowanie gruntów i nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Wykupy gruntów, przejmowanie gruntów i nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Wyrażanie zgody na zabudowę w granicy działki gminnej
Zezwolenie na czasowe zajęcie gruntu
Zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij