Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Symbol wydziału: OŚR
Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Telefon: (77) 451 19 40 Faks: (77) 451 18 76
E-Mail: osr@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-018 Opole, pl. Wolności 7-8 oraz 45-023 Opole, ul. Krawiecka 13
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Cechowanie drewna i wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Dotacje celowe z budżetu Miasta Opola na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"
Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB, pozostałe)
Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
Przyjmowanie zgłoszeń wykonania czynności, robót lub urzadzeń wodnych niewymagających pozwolenia wodnoprawnego
Rejestracja zwierząt egzotycznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Udostępnianie informacji o środowiski i jego ochronie
Udzielanie dotacji do inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydawanie decyzji o zmianie pozwoleń w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
Wydawanie kart wędkarskich
Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
Wydawanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
Wydawanie zezwoleń na hodowlę, utrzymywanie charta/chartów rasowych lub ich mieszańca/mieszańców
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie charta/chartów lub ich mieszańców
Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
Wydawanie zezwoleń na transport odpadów
Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
Wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
Wyrażenie zgody właścicielskiej na usuwanie drzew lub krzewów
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij