Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Biuro Urbanistyczne

Symbol wydziału: BU
Nazwa: Biuro Urbanistyczne
Telefon: (77) 451 19 24, 451 19 25, 451 19 26 Faks: (77) 451 19 24
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://bu.um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-018 Opole, pl. Wolności 7/8
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu
Uwaga do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Uwaga do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij