Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Oświaty

Symbol wydziału:
Nazwa: Wydział Oświaty
Telefon: (77) 402 29 51 Faks: (77) 402 29 54
E-Mail: oswiata@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-037 Opole, Sienkiewicza 6
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wydanie decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
Wydanie decyzji w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Opola
Zgłoszenie dot. wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie miasta Opola
Zgłoszenie i wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnoprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij