Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
O projekcie

Celem wdrożonego w Urzędzie Miasta Opola (UMO) oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych (MJO) projektu „e-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych” jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu w zakresie elektronicznej administracji (e-government).
Zbudowana platforma e-Usług publicznych pozwala na:
1    Poprawę dostępności i przejrzystości działania administracji samorządowej dla mieszkańców i przedsiębiorców w Mieście Opolu.
2    Zwiększenie wykorzystania technologii teleinformatycznych w administracji samorządowej Miasta Opola.
3    Zwiększenie wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców w kontakcie z administracją samorządową.
4    Zapewnienie zgodności systemów teleinformatycznych z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
5    Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez udostępnienie systemu elektronicznych usług publicznych świadczonych dla przedsiębiorców za pośrednictwem Internetu.
 
Projekt został zrealizowany w roku 2010 przez Fundację Informatyki i Zarządzania – Lidera Projektu oraz Miasto Opole – Partnera Projektu; współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 2.2 – Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych.


ZAKRES PROJEKTU
Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem Partnerów Projektu do efektywnego wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach Projektu składa się oprogramowanie FINN 8 SQL.
 
W ramach Projektu zostało dostarczone i wdrożone następujące oprogramowanie:
1    System Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL Urząd
2    Platforma Formularzy Elektronicznych FINN
3    System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego FINN
4    Platforma e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP


DO CZEGO SŁUŻY PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH (PEUP)
Dzięki PeUP (dostępnemu pod adresem http://peup.um.opole.pl) możliwe jest:
1    Bezpłatne śledzenie stanu realizacji sprawy na podstawie dowolnego, dostarczonego do urzędu wniosku
2    Elektroniczny kontakt z urzędem, wysyłanie i odbieranie wniosków elektronicznych (e-formularzy)
3    Pobieranie dokumentów, wniosków do wydruku
4    Uzyskanie informacji na temat procedur i usług realizowanych w urzędzie (opłaty, wymagane dokumenty, itp.)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij