Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole ul. Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbGeodezja i kartografia

Wydawanie: wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Udostępnianie danych inwestorom - wypisu z wykazu działek i podmiotów z ewidencji gruntów i budynków oraz danych z powiatowego zasobu geod. i kart. w formacie SWD
Udostępnianie danych z rejestru cen i wartości
Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków zgłoszonej stosownie do ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników
Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej
Koordynacja (uzgodnienie) usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Podział nieruchomości nie wymagający opinii o możliwości przeprowadzenia podziału
Podział nieruchomości wymagający opinii o możliwości przeprowadzenia podziału
Wydawanie zaświadczeń na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów
Nadawanie numeru porządkowego
Nazewnictwo ulic i placów publicznych oraz dróg wewnętrznych
Rozgraniczanie nieruchomości
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - ,, Ewidencji gruntów i budynków"
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij