Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola

45-015 Opole ul. Rynek - Ratusz
Telefon: (77) 451 18 00 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
50° 40' 6.34"N, 17° 55' 21.07"E  
HerbNieruchomości Skarbu Państwa

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na wniosek strony
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych na wniosek strony
Przyznawanie 50-procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Przyznawanie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Przyznawanie bonifikaty w wysokości 50-procent od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w wyniku wpisania nieruchomości do rejestru zabytków
Darowizny
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych
Przekazywanie gruntów na cele szczególne
Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa (niestanowiących drogi) w użytkowanie, użyczenie, dzierżawę, najem
Oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkowników wieczystych w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poszerzenie nieruchomości posiadanych w drodze bezprzetargowej
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargowej i bezprzetargowej
Zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego
Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
Wywłaszczanie nieruchomości
Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz innych osób prawnych - użytkowanie, służebność
Prowadzenie postępowań ograniczających, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości, tj. udzielanie zezwolenia na budowę i zakładanie urządzeń technicznych, na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i prawnych
Przejmowanie gruntów Skarbu Państwa, nieruchomości w trybie przepisów kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw
Ustalanie wysokości odszkodowań za nieruchomości osób fizycznych przejęte pod drogi
Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wydawanie zaświadczeń w trybie przepisów KPA oraz innych ustaw
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargowej
Zezwolenie na czasowe zajęcie gruntu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na działkach Skarbu Państwa
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij